Mistrovství Valašského království

sprint a middle 2013

Rozpis závodu (.pdf)

9. a 10. OŽ Valašské oblasti
6. a 7. OŽ Moravskoslezské oblasti

Společné ustanovení pro oba závody

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB

Pořadatelský subjekt: SKOB Kobra Vsetín

Datum: Sobota 12.10.2013

Centrum: Areál SOŠ Josefa Sousedíka, Benátky 1779, Vsetín; 49°20'17.155"N, 17°59'0.190"E

Parkování: V ulicích u areálu SOŠ (bude vyznačeno v plánku příjezdu). Do 500 metrů od centra závodů.

Přihlášky: Do 8. 10. 2013, 23 h 59 min prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS výjimečně e-mailem na adresu: vmalinak@volny.cz Přihlášku považujte za přijatou pouze po obdržení reply. Přihlášky zasílejte v povinném formátu ČSOS. Pozdní přihlášky – dvojnásobný vklad. Na místě v den závodu – dle možností pořadatele - dvojnásobný vklad. Kategorie příchozí a HDR – základní vklad i u prezentace. Nečlenové ČSOS a neregistrovaní platí dvojnásobný vklad !!!

Vklady: Budou splatné při prezentaci v následující výši: žáci 50,- Kč dospělí 90,- Kč půjčovné SI 40,- Kč – žactvo do HD14 a HDR půjčovné neplatí. Za ztrátu SI čipů jsme nuceni vybírat 700,- Kč !!!

Časy vítězů: Dle soutěžního řádu Valašské oblasti

Zdravotní pomoc: V cíli závodu bude přítomen lékař.

Občerstvení: Po doběhu v cíli voda. Na shromáždišti bude v provozu bufet se základním sortimentem (čaj, káva, pivo, rum) Možnost obědového stravování bude zveřejněna na stránkách závodů.

Vyhlášení výsledků: Proběhne po závodě na krátké trati. První tři závodníci v žákovských a hlavních kategoriích obdrží diplomy a drobné věcné ceny. U ostatních kategorií jen vítězové. Budou vyhlášeni mistr a mistryně Valašského království v kategoriích DH21 (součet časů obou závodů) – obdrží speciální cenu.

Informace o závodu: Na internetové stránce Mistrovství Valašského království: www.mvk.rouman.eu
Roman Zbranek – roman.zbranek@gmail.com příp. tel. +420 777 044 933
Vladimír Maliňák – vmalinak@volny.cz příp. tel. +420 731 613 711

Protesty: Písemné protesty doložené 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu závodu. Protesty proti výsledkům možno podat HR na adresu Luh 1806, 755 01 Vsetín

Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Ustanovení pro závod ve sprintu:

Druh závodu: Závod oblastního žebříčku Valašské oblasti ve sprintu HSH Rankingu s koeficientem 1.00 a veřejný závod OB.

Kategorie: D/H - 10C, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, H65, HD10N
HDR - fáborkovaná trať (rodiče s dětmi), P - jednoduchá trať, cca 1 km, libovolný start,
T- tréninková trať, cca 2 km, intervalový start.

Mapa: Pozor, vlak!, 1:4 000, E = 2 m, stav: revize září 2013, mapový klíč ISSOM2007, velikost: A4
autoři: Tomáš Bubela, Roman Zbranek
V případě nepříznivé předpovědi počasí bude mapa vodovzdorně upravena

Terén: Městská zástavba (sídliště, vilová čtvrť, parky).

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent.

Prezentace: V centru závodu od 8:00 do 9:00 hodin. Oddíly, které nebudou mít změny od 9:00 do 9:30 hodin.

Start: Intervalový: 00 = 10:00 hodin. Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase po domluvě se startérem.

Vzdálenosti: Centrum – Start: do 700m – modrobílé fáborky.
Centrum – Cíl: 0m

Upozornění: Je zakázáno překonávat železniční trať! Závodní tratě budou vedeny přes podchod/nadchod. Dodržování pravidel bude kontrolováno pořadateli. Seznam zakázaných mapových značek (dle sprintového mapového klíče ISSOM2007) bude zveřejněn na webových stránkách závodů a v centru závodů.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Vladimír Hrbas, tel. 606 765 999, e-mail: hrbasv(at)seznam.cz
Stavitel tratí: Petra Koporová
Hlavní rozhodčí: Roman Zbranek (R1), tel. 777 044 933, e-mail: roman.zbranek(at)gmail.com

Ustanovení pro závod na krátké trati:

Druh závodu: Závod oblastního žebříčku Valašské oblasti na krátké trati HSH Rankingu s koeficientem 1.00 a veřejný závod OB.

Kategorie: D/H - 10C, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, H65, HD10N
HDR - fáborkovaná trať (rodiče s dětmi), P - jednoduchá trať, cca 3 km, libovolný start,
T- tréninková trať, cca 5 km, intervalový start.

Mapa: Nad sochou Svobody, 1:10 000, E 5 m, stav: revize září 2013, mapový klíč ISOM2000, velikost: A4
autoři: Štěpán Maliňák, Miroslav Sikora
V případě nepříznivé předpovědi počasí bude mapa vodovzdorně upravena

Terén: Příměstský kopcovitý les s množstvím cest a různou průběžností.

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent.

Prezentace: V centru závodu od 13:00 do 13:30 hodin. Oddíly, které nebudou mít změny od 13:30 do 14:00 hodin.

Start: Intervalový: 00 = 14:30 hodin. Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase po domluvě se startérem.

Vzdálenosti: Centrum – Start: do 2 200m – modrobílé fáborky (cesta na start vede přes cíl – možnost odložení oblečení). Cesta na start překonává silnici 1/57. Dbejte zvýšené opatrnosti. Doprava bude usměrňována pořadateli.
Centrum – Cíl: do 1 100m

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Vladimír Hrbas, tel. 606 765 999, e-mail: hrbasv(at)seznam.cz
Stavitel tratí: Martin Klícha, R2
Hlavní rozhodčí: Roman Zbranek (R1), tel. 777 044 933, e-mail: roman.zbranek(at)gmail.com