Mistrovství Valašského království

ve sprintu 2012

Rozpis závodu (.pdf)

Název: MVK - Mistrovství Valašského království ve Sprintu 2012

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB

Pořadatelský subjekt: SKOB Kobra Vsetín

Datum: Sobota 27.10.2012

Centrum: Základní škola Rokytnice, Vsetín. GPS: 49°19'50.119"N, 17°59'21.469"E

Parkování: Parkoviště pod školou 49°19'50.636"N, 17°59'19.307"E. Případně na ulici Okružní

Druh závodu: Závod oblastního žebříčku Valašské oblasti ve sprintu HSH Rankingu s koeficientem 1.00 a veřejný závod OB.

Kategorie: D/H - 10N, 10C, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, H65, HDR (rodiče s dětmi), příchozí P2.

Mapa: 10:00 - 10:30 Lapač, 1:4 000, E 2 m, stav: podzim 2012, mapový klíč ISSOM2007 Autor: Roman Zbranek, Tomáš Bubela Mapa nebude upravena vodovzdorně.

Terén: Městská zástavba.

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent.

Přihlášky: Do 24. 10. 2012, 23 h 59 min prostřednictvím přihlašovacího systému www.obhana.cz výjimečně e-mailem na adresu: vmalinak@volny.cz Přihlášku považujte za přijatou pouze po obdržení reply. Přihlášky zasílejte v povinném formátu ČSOS. Pozdní přihlášky – dvojnásobný vklad. Na místě v den závodu – dle možností pořadatele - dvojnásobný vklad. Kategorie příchozí a HDR – základní vklad i u prezentace. Nečlenové ČSOS a neregistrovaní platí dvojnásobný vklad !!!

Prezentace: V centru závodu od 830 do 900 hodin. Oddíly, které nebudou mít změny do 930 hodin.

Start: Intervalový: 00 = 1000 hodin. Kategorie HDR a P2 mohou startovat v libovolném čase po domluvě se startérem, maximálně však v čase 40.

Vzdálenosti: Centrum – Start: do 700 m – značeno modrobílými fáborky. Centrum – Cíl: 0 m

Vklady: Budou splatné při prezentaci v následující výši: žáci 50,- Kč dospělí 70,- Kč půjčovné SI 40,- Kč – žactvo do HD14 a HDR půjčovné neplatí. Za ztrátu SI čipů jsme nuceni vybírat 700,- Kč !!!

Občerstvení: V okolí centra závodu budou otevřeny restaurace a obchody.

Vyhlášení výsledků: Průběžně po ukončení jednotlivých kategorií. První tři závodníci v žákovských a hlavních kategoriích obdrží diplomy a drobné věcné ceny. U ostatních kat. jen vítězové.

Informace o závodu: Na internetových stránkách Kobry Vsetín: www.kobravs.com

Protesty: Písemné protesty doložené 200,- Kč u hlavního rozhodčího závodu.

Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Vladimír Hrbas, tel. 606 765 999, e-mail: hrbasv(at)seznam.cz
Stavitel tratí: Štěpán Hrobař (R3), tel. 776 155 788, e-mail: stehrob(at)gmail.com
Hlavní rozhodčí: Roman Zbranek (R1), tel. 777 044 933, e-mail: roman.zbranek(at)gmail.com